top of page
Her er noen korte svar på ofte stilte spørsmål. 

Alle våre utleieleiligheter er utstyrt med komplette hvitevarer på kjøkken, samt vaskemaskin på bad. 

Soverom og ytterganger er utstyrt med garderobeløsninger. 

Våre leiligheter er ikke møblerte.

Alle leiligheter har internett tilgang inkludert i leiekontrakten.

 

Alle student boliger er 100% utstyrt. 

Les mer om innhold på fane>>

 

Det medfølger boligmappe for alle boenheter som inneholder all informasjon om din leiebolig, samt det utstyr som medfølger.

For alle utleie leiligheter og studentboliger er det ordensregler som skal bidra til felles trivsel for alle beboere.

Ordensregler kan variere fra de ulike eiendommer – leiligheter og studentboliger.

Ordensregler finnes som oppslag og som vedlegg i alle bolig mapper.

Alle våre utleie eiendommer har ukentlige besøk av vaktmester som sørger for at utleieboligen til enhver tid er i orden.

I eiendommer som har ytre fellesarealer foretas det ukentlig renhold.

Vi har vakttjenester for elektro og rørlegger hvis det skulle oppstå problemer av teknisk art.

Av og til så kan det skje at noe ikke fungerer slik det skal! 

Dette kan ofte skyldes brukerfeil eller at brukerrutiner ikke er overholdt.

 

Eller rett og slett så slutter ting å fungere slik det skal.

 

Nedenfor så har vi laget noen enkle tips om hva man kan sjekke og som kanskje løser problemet der og da, les forklaringer ved symbolene:-

OPPVASKMASKIN

Sp.mål: Hvis maskinen stopper?

Svar: Sjekk at vanntilførsels kran er åpen.

Sp.mål: Ukjente lyder fra maskinen?

Svar: Sjekk at filteret i maskinen ikke er tett.

Sp.mål: Generelle problem?

Sjekk bruksanvisning i boligmappe.

VASKEMASKIN

Sp.mål: Hvis maskinen ikke tømmer?

Svar: Ta ut filter i front av maskinen, tøm og rengjør filter.

Lokket til filteret sitter nede til venstre i fronten.

Filter åpnes ved å vippe ut opp lokk med en tynn

gjenstand f.eks. en "smørkniv".

Sp.mål: Generelle problem?

Sjekk bruksanvisning i boligmappe.

TØRKETROMMEL

Sp.mål: Hvis maskinen ikke tørker godt nok?

Svar: Ta ut filter i front av maskinen. Rengjør lo-filter i maskinen. Tøm og rengjør filter. Dersom trommelen har to filtre sørg for å rengjøre begge.

Sjekk bruksanvisning i boligmappe.

PARKERING

Parkering KUN med gyldig parkerings oblat som er nummerert.

Sp.mål: Har noen tatt parkeringsplassen din?

Svar: Send SMS til 2282 og du får svar på hvem eier er.

Sp.mål: Parkeringsplassen ufremkommelig p.g.a. snø?

Svar: Send SMS til 924 31 800 med info og adresse.

PC/MAC/INTERNETT

Sp.mål: Mister internett forbindelse?

Svar: Sjekk at alle kabler er korrekt tilkoblet.

Sp.mål: Ingen forbindelse?

Svar: Slå av modem i ca. 30 sekunder før du       kobler deg opp igjen.

TV

Sp.mål: Mister du TV kanaler?

Svar: Slå av og på strøm til til TV mottager,

TV-boks. Sjekk at alle kabler er tilkoblet.

Sp.mål: Fjernkontroll virker ikke?

Svar: Sjekk batterier.

Tag_bestill NÅ!.png
bottom of page