top of page
Litt om utleie og betingelser, som er enkle og greie.

LeieBoligLevanger i regi av firmaet T3 Eiendom AS tilbyr studenter, par og familier, oppgraderte og nye utleieboliger sentralt i Levanger.

 

Alle våre boliger ligger sentralt til med kort avstand til alle servicefunksjoner, kafeer, butikker og kulturliv i Levanger.

 

Vi benytter vårt eget bygg og vaktmesterfirma TGE Bygg AS til å forestå jevnlig vedlikehold – oppgradering av alle utleieboliger innvendig samt fellesarealer og uteområder. 

Dette gjør vi for at våre leietakere til enhver tid skal føle trygghet og trivsel med sin leiebolig.

Ryddige kontrakter:

 Alle våre leieavtaler er enkle å forstå slik at du som leietaker føler trygghet etter å ha inngått leieavtale med oss. 

Alle leieavtaler har 2 måneders gjensidig oppsigelse slik at ingen er bundet opp lengre enn nødvendig i sin leieavtale hvis livs-situasjon skulle endre seg.

 

Sikkerhetsstillelse ovenfor utleier:

Alle våre leieforhold krever 2 måneders sikkerhets stillelse i leieavtalen.

Her kan du som leietaker velge mellom depositumskonto i utleiers bank som lett kan administreres på nettbasert løsning, eller innbetale et forskuddsbeløp på konto. 

 

Utleiers plikter:

Alle utleiers plikter ovenfor leietaker er enkelt beskrevet i leieavtalen.

Alle leietakere som leier bolig via LeieBoligLevanger er av utleier ansett som kunde med den kundepleie og kundebehandling som man forventer.

Reserver bolig nå!.png
bottom of page