top of page
Litt om utleie og betingelser, som er enkle og greie.

LeieBoligLevanger i regi av firmaet T3 Eiendom AS tilbyr studenter, par og familier, oppgraderte og nye utleieboliger sentralt i Levanger.

 

Alle våre boliger ligger sentralt til med kort avstand til alle servicefunksjoner, kafeer, butikker og kulturliv i Levanger.

 

Vi benytter vårt eget bygg og vaktmesterfirma TGE Bygg AS til å forestå jevnlig vedlikehold – oppgradering av alle utleieboliger innvendig samt fellesarealer og uteområder. 

Dette gjør vi for at våre leietakere til enhver tid skal føle trygghet og trivsel med sin leiebolig.

Ryddige kontrakter:

 Alle våre leieavtaler er enkle å forstå slik at du som leietaker føler trygghet etter å ha inngått leieavtale med oss. 

Alle leieavtale har 2 måneders gjensidig oppsigelse slik at ingen er bundet opp lengre enn nødvendig i sin leieavtale hvis livs-situasjon skulle endre seg.

 

Sikkerhetsstillelse ovenfor utleier:

Alle våre leieforhold krever 2 måneders sikkerhets stillelse i leieavtalen.

Her kan du som leietaker velge mellom depositumskonto i utleiers bank som lett kan administreres på nettbasert løsning, eller innbetale et forskuddsbeløp på konto. 

 

Utleiers plikter:

Alle utleiers plikter ovenfor leietaker er enkelt beskrevet i leieavtalen.

Alle leietakere som leier bolig via LeieBoligLevanger er av utleier ansett som kunde med den kundepleie og kundebehandling som man forventer.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/35
bottom of page